Help je mee met financieren van onze aankoop schapenweitje HAMC ?

Hoe kun je HAMC St. Isidorushoeve helpen?

Help ons bij het zoeken naar sponsoren

Misschien ben je of ken je mensen of bedrijven in je omgeving die de HAMC St. Isidorushoeve een warm hart toedragen en bereid zijn een financiële bijdrage in de vorm van een schenking of sponsoring te doen.

Ben je al overtuigd?

Als je er al genoeg over weet en graag een financieel steentje bijdraagt, vul dan dit formulier in. Je kunt ook eerst in gesprek gaan of contact opnemen met het bestuur als je hulp nodig hebt.

Ledencertificaten

Je kunt de vereniging helpen door een bedrag aan de vereniging te lenen. Je doet dit door in 2023 een ledencertificaat aan te schaffen. Ledencertificaten zijn verkrijgbaar in ter hoogte van een bedrag van € 1.000,- (per certificaat). Je kunt één of meerdere ledencertificaten aanschaffen. Elk certificaat heeft een uniek nummer. Met deze ledencertificaten leen je HAMC St. Isidorushoeve een bepaald bedrag. We gebruiken deze lening uiteraard alleen voor financiering van de aanschaf van de grond. En je krijgt je uitgeleende geld ook weer terug van HAMC St. Isidorushoeve.

Een voorbeeld van hoe dit werkt
In 2023 wil je een bedrag uitlenen aan HAMC St. Isidorushoeve van bijvoorbeeld € 3.000,-.

Je krijgt dan 3 certificaten van € 1.000,-. We betalen (na één jaar) jaarlijks minimaal 10 certificaten per jaar terug.

Vanaf dat moment trekken we tijdens de jaarlijkse ALV minimaal één eindcijfer (0 t/m 9) en alle bezitters van

ledencertificaten met het getrokken eindcijfer(s), krijgen in dat jaar het bedrag van het certificaat teruggestort.

Het kan dus tussen 1 - 10 jaar duren voordat je het bedrag van je ledencertificaat/certificaten terug hebt ontvangen.

Wat moeten wij hiervoor samen eenmalig regelen?

Samen met HAMC St. Isidorushoeve teken je een lenings- en periodieke schenkingsovereenkomst. HAMC St. Isidorushoeve zorgt voor de overeenkomsten, we hoeven hiervoor niet naar de notaris.

Lening in combinatie met een periodieke schenking

Het navolgende betreft een (extra) optie ten aanzien van het eerder genoemde geleende bedrag. (Dit betreft een keuze en is nadrukkelijk geen verplichting).

Dit is een combinatie van een lening én een schenking aan HAMC St. Isidorushoeve. Je leent éénmalig (zoals bovenstaand) in 2023 een bedrag aan HAMC St. Isidorushoeve. Vervolgens lost HAMC St. Isidorushoeve gedurende 5 opvolgende jaren steeds 1/5 deel van deze lening af. Deze aflossing schenk jij vervolgens weer aan HAMC. De belastingdienst hanteert als regel dat je 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In dat geval is je periodieke gift jaarlijks aftrekbaar van je inkomstenbelasting.* Hierdoor krijg je een gedeelte van je schenking terug via de belasting. Je kunt zelf kiezen welk bedrag je periodiek wilt schenken, hieraan is geen minimum of maximum verbonden.

*Voor de meeste mensen is de inkomstenbelasting 37,1%, het tarief van de laagste belastingschijf. Val je in de hogere belastingschijf (inkomen meer dan € 68.507,-) dan bedraagt dit tarief in 2021 43%, in 2022 ligt het rond de 40%. En vanaf 2023 is het 37,1%.

 

Een voorbeeld van hoe dit werkt
Je leent HAMC St. Isidorushoeve in 2023 éénmalig een bedrag, bijvoorbeeld € 1.000,-.

Gedurende 5 jaar lost HAMC jaarlijks € 200,- af. Diezelfde € 200,- euro schenk je steeds aan HAMC als een zgn. periodieke gift (dit leg je eenmalig, in 2023, vast).

Je periodieke gift kun je vervolgens jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting.

Als je met je inkomen in de eerste belastingschijf valt (37,1%), krijg je jaarlijks dus € 74,20 van die € 200,- terug.

En in totaal krijg je op deze manier van de geschonken € 1.000,- uiteindelijk € 371,- terug via je aangifte inkomstenbelasting.

HAMC ontvangt direct in 2023 de volle € 1.000,- voor de financiering van aankoop schapenweide.


Wat moet jij hiervoor jaarlijks doen?

Bij de aangifte van je inkomstenbelasting zorg je er gedurende 5 jaar zelf jaarlijks voor dat je 1/5 deel van de oorspronkelijke lening als aftrekpost doorgeeft.

 

Eenmalige schenking

Indien je het te omslachtig vindt om de schenking jaarlijks aan te geven in je belastingaangifte, kun je ook een eenmalige schenking doen in 2023. Let op, deze schenking kun je niet als aftrekpost opvoeren bij je aangifte.

 

Voor alle duidelijkheid

Wij zijn blij met elke bijdrage, hoe klein of hoe groot deze ook is. De realisatie van de aanschaf grond is mede afhankelijk van de bijdrage door leden. Wij hopen daarom dat je de verschillende mogelijkheden zorgvuldig doorneemt en bekijkt welke optie voor jou passend is. Wil je meer weten over één van de opties? Wij leggen het graag aan je uit. Stuur hiervoor een bericht aan penningmeester@hamc.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Vul hier het formulier in en geef aan hoe je wilt bijdragen .

Hartelijk dank alvast voor je bijdrage. Samen houden we zo HAMC St. Isidorushoeve  gezond en levendig, nu en in de toekomst.