HAMC lidmaatschaps verlenging of aanmelding 2022
E-mailadres
firstname / Voornaam
Voorletters
lastname / Achternaam
address / Adres
zip / Postcode
place / Woonplaats
phone / Telefoon
birthdate / Geboorte datum DD-MM-JJJJ
Man / Vrouw
Nationaliteit
Soort
KNMV Relatie nr. Dit nummer staat op je (oude) KNMV licentie
Klasse
Rijnummer
Motormerk
Licentie
Transponder nr. Het nummer vermelden als je er één hebt.
Lidmaatschap bedrag          € Jeugdlid is t/m 85cc kw
Ik zal vlaggen tijdens de € 70,- en € 90,- leden kiezen het evenement waar ze gaan vlaggen of bardienst hebben.
Betaal via

Verklaring
Bij gebruik van het circuit is een KNMV-licentie (verzekering) verplicht. Geldig zijn KNMV Sportlicentie, KNMV Off-road licentie en KNMV Basissportlicentie. Op en rond het circuit gelden specifieke regels met betrekking tot veiligheid, milieu en dergelijke. Deze regels worden onder ander op de website (www.hamc.nl) gepubliceerd. Iedere lid dient zich deze regels eigen te maken en zich ten alle tijden aan de regels te houden. Door versturen van dit aanmeldings formullier voor lidmaatschap verklaar ik kennis te hebben genomen van de diverse reglementen en verklaar deze te zullen respecteren. Tevens geeft ik toestemming aan de vereniging de gegevens uit dit formulier voor intern gebruik vast te leggen. De ingevulde gegevens zullen gebruikt worden conform de privacystatement zoals vermeld op onze website (www.hamc.nl/html/AVG.htm). Ik ben me ervan bewust dat tijdens trainingen en/of wedstrijden beeldmateriaal gemaakt kan worden welke via de diverse mediakanalen van de HAMC gepresenteerd kunnen worden aan geïnteresseerden en geef hieraan door ondertekening van deze verklaring impliciet goedkeuring.

Opmerking of vraag ?